Zadania » Oblicz objętość

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem, którego przekątna ma długość 12 cm i tworzy z podstawą kąt 30°. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca.
.
Zobacz rozwiązanie ↓
Podstawa graniastoslupa prostego jest rownoleglobok o bokach 4cmi 6cm oraz kacie 30 stopni. Oblicz objetosc tego graniastoslupa, wiedzac, ze jego pole powierzchni calkowitej jest rowne 72cm kwadratowych.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. oblicz objetość szescianu o krawedzi 50 cm. wynik podaj w dm szesciennych
2. suma długosci wszystkich krawedzi szescianu jest rowna 48 cm oblicz objetosc tego szescianu.
3. ile szescianow o kawedzi 5 cm zmiesci sie w szescianie o objetosci 1 dm szescienny
4. oblicz objetosc szescianu ktorego pole powierdzcni jest rowne 150 cm szescienne.
Zobacz rozwiązanie ↓
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4√3. Przekątne sąsiednich ścian bocznych wychodzące z jednego wierzchołka tworzą kąt 60°. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad. 1
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ABCS wysokość ISOI=15cm. Kąt nachylenia sciany bocznej do płaszyzny podstawy ma mniare 60 stopni. Oblicz objetość.
Zad. 2
Oblicz objetosć ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. którego wysokość jest równa 8cm i tworzy ze sciana boczną kat 60 stopni.
Zad. 3
Oblicz objętość czworościanu foremnego o krawędzi długosci 10 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Przekątna podtawy tego ostrosłupa jest równa 4, a wysokość 6. Oblicz objętość ostrosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Kąt między tworzącą stożka l, a jego podstawą jest równy beta Oblicz objętość tego stożka, jeśli:
a) sin beta = 0,6 l=15cm b) tg beta= 2,4 l=13cm
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Wysokość stożka jest równa 8, a tworząca nachylona jest do podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość tego stożka.
2. Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do podstawy pod kątem takim, że tgα=⅔. Promień podstawy walca ma długość 24. wyznacz pole powierzchni bocznej tego walca.
Zobacz rozwiązanie ↓