Zadania » Twierdzenie Pitagorasa

Przekątne rombu maja długość 8cm i 12cm. Oblicz sinusy kątów jakie te przekątne tworzą z jednym z boków?
Zobacz rozwiązanie ↓
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia pitagorasa
Dane są długości trzech boków. Które z nich mogą być bokami trójkąta prostokątnego?
A) 4dm, 5dm, 6dm
B) 8cm, 15 cm, 17 cm
C) 6cm, 12 cm, 13cm
D) 5m, 5m, 3m
Zobacz rozwiązanie ↓
Obwód rombu jest równy 20cm, a jedna z przekątnych ma długość 6 cm. oblicz długość drugiej przekątnej oraz pole rombu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Z drutu o długości 240 cm zbudowano szkielet graniastosłupa prostego. Jaka jest długość krawędzi bocznej, jeśli podstawa jest:
a)rombem o boku dł. 10 cm
b)dwunASTOKĄTEM foremnym o boku dł. 5 cm
c)trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych dł. 6 cm i 8 cm?
Zobacz rozwiązanie ↓
W okręgu o średnicy 20 poprowadzono 2 rónoległe cięciwy o długościach 16 i 12 Oblicz odległość między tymi cięciwami. Roważ dwa przypadki
Zobacz rozwiązanie ↓
Wielkosc telewizora wyraza sie dlugoscia przekatnej ekranu mierzonej w calach(1cal=2,54cm). Oblicz, ile cali ma telewizor, ktorego wymiary ekranu wynosza 42cm na 31,5cm. wynik podaj z dokładnoscia do jednego cala.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad. 1
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 10cm, a krawędź podstawy - 12cm. Oszacuj czy arkusz papieru o wymiarach 16cm x 20 cm wystarczy na oklejenie powierzchni tego ostrosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Przekątna sześcianu ma długość 8 pierwiastków z 3.
Oblicz wysokość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, wiedząc, że krawędź podstawy graniastosłupa ma długość 3, a objętości tych brył są równe.
odpowiedz = 1024 pierwiastkow z 3 przez 81
Zobacz rozwiązanie ↓
Ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie działki w kształcie trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa ma 20m, ramię 15m, zaś jego wyskośc jest równa 15m? Ile arów ma ta działka?

Zobacz rozwiązanie ↓
Podstawa trójkata równoramiennego ma 12 cm długosci, a obwód 32 cm. Oblicz wysokość tego trójkąta
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Ostrosłup prawidłowy, którego ściany boczne są trójkątami równobocznymi, jest czworościanem foremnym.
2. Ostrosłup prawidłowy, którego wszystkie krawędzie mają jednakową długość, jest czworościanem foremnym.
3. Ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat, jest ostrosłupem prawidłowym.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość :
a)12 cm i 5 cm.
b)2pierwiastki z 5cm i 4 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 dm wpisano okrąg. Oblicz długość odcinków, na jakie punkty styczności podzieliły boki tego trójkąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm, a pole podstawy jest równe polu ściany bocznej. Ile ma krawędź boczna tego ostrosłupa?
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Zbadaj, który trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny:
a) 3 cm, 3√2 cm, 3√3 cm
b) 5cm, 12 cm, 13 cm
c) 6cm, 9cm, 11cm
d) 2√3cm, 4√2cm, 7cm
e) 0,3 dm, 0,5dm, 0,4dm
f) 6cm, 2√2cm, 2√11cm
Zobacz rozwiązanie ↓
Mam dany romb o obw równym 4 pierw z 10 i boki równe pierw z 10 mam obliczyć przekatne i wysokosc?
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu, w którym trzy różne krawędzie mają dlugość 3 cm, 4 cm, 5 cm
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz długość przekątnej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, w którym krawędź podstawy ma 4 cm długości, a długość krawędzi bocznej jest równa 6 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Mam oblicz kąt (alfa) i kat (beta) w trojkacie prostokatnym.
przyprostokatne maja 6 i 7.
Zadanie z trygonometri. Nie tyle o zrobienie tyle o to zeby mi wytlumaczyc jak je zrobic.
Zobacz rozwiązanie ↓
1) W okrąg o promieniu 5cm wpisany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości 8cm. Oblicz długość ramion trójkąta, wiedząc że jest to trójkąt rozwartokątny.
2)Dany jest równoległobok o kącie ostrym 30. Punkt przecięcia przekątnych jest odległy od jego boków odpowiednio o 2cm i 4cm. Wyznacz obwód i pole równoległoboku.
Zobacz rozwiązanie ↓
Tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia jego podstawy. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 120 JI (pi). Wyznacz objetość tego stożka
Zobacz rozwiązanie ↓
Jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 6 i 3, a najmniejszy kąt ma miarę α, to wyrażenie W=sinα*cosα ma wartość:
a)4√5/5
b)2√5/5
c)5/2
d)2/5
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz objętość i pole powierzchni sześcianu, którego przekątna jest o 6 cm dłuższaod długości jego krawędzi
Zobacz rozwiązanie ↓
A) w trójkącie przyprostokątnym długosć jednej z przyprostokatnych stanowi ¾ długości drugiej przyprostomatnej. pole tego trojkata jest rowna 6 cm². narysuj ten trojkat w skali 1:1
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad1
.średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału <7,29 )
jet równa?
zad2.
przekątna sześcianu jest o 2 większa od przekątnej ściany sześcianu. wówczas krawędź sześcianu jest rowna?
Zobacz rozwiązanie ↓
Ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie ogrodu w kształcie trójkąta prostokątnego w którym jedną przyprostokątnych jest większa od drugiej o 3 m przeciwprostokątna ma długość 15 m
proszę ma być dobrze zrobione
przepraszam do tego zadania stosujemy wzory skruconego mnożenia
to jest związane z trójmianem kwadratowym
jeszcze wzór na deltę
Zobacz rozwiązanie ↓
Długość boku rombu wynosi 7 cm, zaś jedna z przekątnych ma długość 10 cm. Oblicz długość drugiej przekątnej rombu.
Zobacz rozwiązanie ↓