Zadania » Oblicz pole, obwód

Rozwinięcie powierzchni bocznej stożka to 3/4 koła o promieniu 4 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stozka.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego wiedząc,że dłuższa przekątna bryły ma długość 15 cm. a krawędź boczna ma długość 12 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Jeden z boków prostokąta ma długość 9 cm a jego przekątna jest o 3 cm dłuższa od drugiego boku. Oblicz pole i obwód tego prostokąta oraz długość jego przekątnej.
Zobacz rozwiązanie ↓
Stożek o kącie rozwarcia 90 stopni ma objętość 9. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
Zobacz rozwiązanie ↓
W kole będącym podstawą walca poprowadzono cięciwę, której odpowiada kąt środkowy 90°. Walec przecięto płaszczyzną przechodzącą przez tę cięciwę równolegle do osi walca. Pole otrzymanego przekroju wynosi 56cm². Oblicz pole powierzchni bocznej walca, jeżeli wysokość wynosi 4√2
Bałagam o szybkie rozwiązanie i podanie jak było obliczane.
Zobacz rozwiązanie ↓
Graniastosłupy
Zad2
Oblicz pole powierz. całkowitej sześciana którego objętość jest równa 216cm szęśćciennych
Zad3
Jeden prostopadłościan ma wymiary 0,4mx15cmx1,6dm a drugi 45cmx0,15x120mm. Który prostopadłościan ma większe objętości.
Zad4
Graniastosłup prawidłowy trójkątny ma wszystkie krawędzie równe 4cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.
Zad5
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma 7cm a wysokość bryły 12cm. Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa.
Bardzo prosze o rozwiązanie
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad2
Oblicz pole powierz. całkowitej sześciana którego objętość jest równa 216cm szęśćciennych
Zad3
Jeden prostopadłościan ma wymiary 0,4mx15cmx1,6dm a drugi 45cmx0,15x120mm. Który prostopadłościan ma większe objętości.
Zad4
Graniastosłup prawidłowy trójkątny ma wszystkie krawędzie równe 4cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni.
Zad5
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma 7cm a wysokość bryły 12cm. Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Z ciasta w kształcie koła o promieniu 12cm upieczono trzy jednakowe rożki(w ksztalcie stożkow). ile nalezy zaplacic za napełnienie jednego rożka(po brzegi) bitą śmietana, jesli 0,5l śmietany kosztuje 8 zł?
Zobacz rozwiązanie ↓
Długosć okręgu wpisanego w sześciokąt foremny wynosi 4π. Oblicz pole tego sześciokąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Pole powierzchni sześcianu jest równe 384 cm kwadratowe. Jaka jest dlugosc krawedzi tego sześcianu?
2. Każdą krawedz sześcianu skrocono o polowe. Jak zmienilo sie jego pole powierzchni?
Zobacz rozwiązanie ↓
Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 32 pierwiastki z 3. Oblicz wysokość graniastosłupa, wiedząc, że jest ona dwukrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.
Zobacz rozwiązanie ↓
Na kuli opisano stożek, stosunek pola podstawy stożka do pola powierzchni wynosi 3/4. Oblicz:
a)stosunek objętości kuli do objętości stożka
b)stosunek pola powierzchni całkowitej stożka do pola powierzchni kuli
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 40cm. W trójkąt ten wpisano koło które jest styczne do ramion trójkąta w punktach D i E. Wiedząc ze |DE|=8cm oblicz:
a) pole trójkąta ABC
b) pole koła wpisanego w ten trójkąt
Zobacz rozwiązanie ↓
Na sześciokącie foremnym opisano okrąg i w ten sam sześciokąt wpisano okrąg. Pole powstałego pierścienia kołowego jest równe 2Pi. Oblicz pole sześciokąta
Zobacz rozwiązanie ↓
OKRĄG O PROMIENIU 2 CM WPISANY JEST W TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY. PUNKT STYCZNOŚCI DZIELI PRZECIWPROSTOKĄTNĄ NA ODCINKI 4 CM I 6 CM. OBLICZ OBWÓD TEGO TRÓJKĄTA.
z góry dzięki. pisać wyraźnie.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole i obwód trójkąta równoramiennego, którego ramię ma długość 15 cm i jest nachylone do podstawy pod kątem 60⁰.
Zobacz rozwiązanie ↓
Stożek o promieniu podstawy 5 cm i kula o takim samym promieniu mają równe objętości. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole trapezu równoramiennego ABCD, którego przekątna BD wynosi 20 cm, ∢ ADB równy jest 90 stopni, a wysokość 12 cm. dzięki.
Zobacz rozwiązanie ↓
Przekątna sześcianu ma długość 3. Ile wynosi pole powierzchni całkowitej tego sześcianu?
Zobacz rozwiązanie ↓
W trapezie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka przy krótszej podstawie dzieli dłuższą podstawę na odcinki długości 4cm i 20cm. odwód trapezu jest równy 56cm oblicz pole trapezu i długość przekątnej
Zobacz rozwiązanie ↓

Zadanie. 1
a) Ile razy pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest większe od pola koła wpisanego w ten trójkąt?
b) Ile razy długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest większa od obwodu tego trójkąta?
(nie wiem jak mam to obliczyć)
Zadanie. 2
Określ jaką długość ma bok trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 6.
Zobacz rozwiązanie ↓
W trapezie o polu 26cm² jedna z podstaw na dlugosc 3cm, a wysokosc -4cm. oblicz dlugosc drugiej podstawy
Zobacz rozwiązanie ↓
Pole rombu równa się 48cm do kwadratu, a krótsza przekątna ma długość 8cm. Oblicz obwód tego rombu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Objętość graniatosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 32 pierwiastki z trzech cm. sześciennych.
Oblicz wysokośc graniastosłupa, wiedząc,że jest ona dwukrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.
Zobacz rozwiązanie ↓
Pole rombu równa się 48 cm², a krótsza przekątna ma 8 cm. Oblicz obwód tego rombu. Jest to z Twierdzenia Pitagorasa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20cm a podstawa jest trójkątem równoramiennym o bokach 5cm, 5cm i 6cm
Zobacz rozwiązanie ↓
W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym krawędź podstawy ma długość 6 cm. a krawędź boczna 12 cm. Oblicz pole przekroju wyznaczonego przez najdłuższą przekątną podstawy i wierzchołek ostrosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Pole rombu równa się 48cm2 (kwadratowe), a krótsza przekątna ma długość 8 cm. Oblicz obwód tego rombu.
Zobacz rozwiązanie ↓