Zadania » Liczby

Zad jeden ile jest liczb 3 cyfrowych o różnych liczbach większych od a)894, b)897
zad dwa na ile sposobów możemy wylosować 2 karty z talii 52 kart a)kolejno, b)ze zwracaniem
Zobacz rozwiązanie ↓
Ksiązka hanki stoją na pieciu półkach przy czym na każdej półce jest ich tyle samo gdyby na każdej półce mozna było zmieścić o 6 książek wiecej to wszystkie zajełby tylko 3 półki ile książek ma hanka?
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad. 1
W kinie zajęto 124 miejsca, co stanowi 15,5% wszystkich miejsc.
Ile jest miejsc w tym kinie?
x - liczba wszystkich miejsc
Zad. 2
W pewnej szkole 75 uczniów bierze udział w różnych zawodach sportowych.
Stanowią oni 12,5% wszystkich uczniów tej szkoły. Ilu uczniów chodzi do tej szkoły?
Zad. 3
3,2 pewnej liczby wynosi 0,64. Jaka to liczba?
Zad. 4
Cenę benzyny podwyższono o 5%. Cena litra paliwa po podwyżce wyniosła 3 zł 99 gr. Ile kosztował litr benzyny przed podwyżką?
Zad. 5
Cenę chleba obniżono o 5%. Po obniżce chleb kosztował 1 zł 71 gr. Jaka była cena tego chleba przed obniżką?
Zobacz rozwiązanie ↓
Zadanie 1
Suma czterech kolejnych liczb naturalnych jest liczbą należącą do przedziału (90; 100). Jakie to liczby?
Zadanie 2
Koszt produkcji pewnego przedmiotu jest równy 120zł. Producent sprzedaje go za 150 zł. Ile sztuk musi sprzedać, aby osiągnąć co najmniej 1000 zł zysku?
Zadanie 3
Uczestnicy szkolnej sztafety 4X100 m zamierzają osiągnąć podczas biegu czas poniżej 45,6 s. Jaki czas powinien uzyskać czwarty zawodnik, jeżeli trzej pierwsi sprinterzy uzyskali na swoich zmianach czasy odpowiednio równe: 11,42 s, 11,35 s, 11,50s?
Zobacz rozwiązanie ↓
Potrzebuje pilnie jeszcze na dzisiaj wytłumaczenia co to jest średnia ważona. Ogólnie to rozumiem o co w niej chodzi, ale jutro mam kilka słów do klasy o tej średniej powiedzieć.
Zobacz rozwiązanie ↓
Cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest 3 razy większa od cyfry jedności. Jeśli przestawimy cyfry, to otrzymamy liczbę mniejszą o 36. znajdź tę liczbę.
Zobacz rozwiązanie ↓
Znajdź taką liczbę dwucyfrową, która spełnia jednocześnie dwa warunki:
- 2/3 cyfry dziesiątek jesst o 5 większe od 1/6 cyfry jedności,
-gdyby przestawić cyfry tej liczby, to stosunki liczby utworzonej w ten sposób do szukanej liczby byłby jak 1: 1 i dziewiec dwudziestych trzecich
Zobacz rozwiązanie ↓
W grupie pracowników pewnego sklepu przeprowadzono badania dotyczące ocen pracy kierownictwa. Można było udzielić trzech odpowiedzi - oceniam dobrze, Z - oceniam źle, N - nie mam zdania.
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano następujące wyniki:
D D D N Z D N D D N N
Z N N D D D D Z D Z N Z
D Z N N D D D
a) zbuduj rozkład częstości absolutnych otrzymanych odpowiedzi,
b) zbuduj rozkład częstości względnych,
c) przedstaw wyniki w postaci wykresu słupkowego i kołowego.
Zobacz rozwiązanie ↓
Mam odszukac liczby naturalne calkowite wymiernenieujemne calkowitemniejsze od -1 wymierne wieksze od -1 a to przyklady -1 0 10trzecich 2przecinek7 minus zero przecinek 5 minus2 drugie (-2)drugie -2trzecie trzy czwarte -jedna trzecia -osiemnascie szostych o odpowiedzi i wytlumaczenie
Zobacz rozwiązanie ↓
Wsród podanych liczb wskaz liczby równe liczbą naturalnym i liczbą całkowitym. 3,8/4,12/7,33 33/33,100/5,100/40,0,75,2 2/7.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz podane liczby cyframi ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej
i-dziewięćset tysięcy dziewięć
e-osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć
o-jeden milion sto
l-trzysta tysięcy trzysta trzy
y-sto dwanaście tysięcy pięć
n-jeden milion sto tysięcy
c-sto pięć tysięcy dwanaście
d-siedemdziesiąt dzieweięć tysięcy dwadzieścia
Zobacz rozwiązanie ↓
Przedstaw poniższe liczby wymierne w postaci ułamków zwykłych:
a) 0,2(6)
b) 0,41(6)
c) 1,2(13)
d) -2,34(5)
Zobacz rozwiązanie ↓
Liczby wymierne.
a) 1,(41)
b) 0,2(1)
c) 27,0(51)
Już wcześniej dawałam to zadanie ale zależałoby mi na rozpisaniu tego jak to zapisać bo nie wiem czy dobrze zapisałam jak robiłam.
.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dopasuj liczby -1; 0; 10; do potęgi 3; 2,7; -025; -2 do potęgi 2, (-2) do potęgi 2,2 do potęgi 3; 3/4; -1/3; -18/6
wypisz liczby
a)naturalne
b)całkowite
c)wymierne nieujemne
d)całkoowite mniejsze od -1
e)wymierne większe od -1
Zobacz rozwiązanie ↓
3 zadania.
1. Ponizej zapisamo dziewiec roznych liczb. Ktore z tych liczb sa liczbami naturalnymi? Ktore sa liczbami calkowitymi?
1, 6/3, 5, 0, 0,7, 2 3/4, 1/5,6,751, 2501
2 Odszukaj na rysunku liczby :
- 1
0, 10 do potegi 3
2,7,0,25
-2 do potegi 2, (-2)do potegi 2,2 do potegi 3
3/4,1/3,18/6
a naturalne, b calkowite, c wymierne niujemne, d calkowite mniejsze od - 1 i e wymierne wieksze od - 1
3. Ktore z ponizszych zdan sa prawdziwe?
1. Kazda liczba calkowita jest liczba naturalna
2. Kazda liczba naturalna jest liczba calkowita.
3kazda liczba calkowita nieujemna jest liczba naturalna.
4. kazda liczba calkowita jest liczba wymierna
5. kazda liczba wymierna jest albo dodatnia, albo ujemna.
Zobacz rozwiązanie ↓
Temat: Wartość bezwzględna liczby wymiernej.
zad1
A){-120}/{-2}-{-3}*{6}-{-7}=
B){-2}-{3*[-4]}-5=
c){2}*{-3}-2=
d)-{-6}+{-8}/{4}
e)9+{6/(-2)}+{-2}=
f){-12}/{-33}-{-2}*{5}=
zad 2
Połącz w pary wyrażenia, które mają taką samą wartość.
a. {-8} I. {-20}-{-11}
b. 18/{-3} II. {3,45-3,46}*{10}
c. {0-9} III. {-1/2}*{2-6}
d. {1/2 }+{-1 1/2} IV. {-3}*{-4}/{2}
e. {4,5+{-13/5}}/{-71} V. {-3-5}
Bardzo za pomoc ;)
Zobacz rozwiązanie ↓
1 zad. Znajdź :
a) liczbe o 20 % wieksza od liczby o 15% wiekszej od 10
B) liczbę o 30 % mniejsza od liczby o 20 % mniejszej od 120
c)liczbe o 15 % wieksza od liczby stanowiacej 80 % liczby 45
d)liczbe stanowiaca 60 % liczby o 20 % wiekszej od 35
zad 2.
a ) liczba o 20 % wieksza od a jest równa 18,6
b)liczba o 0,05 % wieksza od a to 20, 01
c) liczba o 30 % mniejsza od a to 3,92
d) liczba o 0,6 % mniejsza od a to 576,52
zad 3.
a ) Cene pewnego towaru dwukrotnie zmniejszono o 20 %. Teraz za ten towar trzeba zapłacic 768 zł. jaka byla cena początkowa
b) Cene pewnego towaru najpierw zwiekszono o 8 %. a potem zmniejszono o 40 %. Teraz towar ten kosztuje 1215 zł. jaka byla cena poczatkowa?
c) cene pewnego towaru zmniejszono o 15 % a potem zwiekszono o 40 %. Terazz towar ten jest o 57 zł drozszy niz przed pierwsza zmaiana ceny. Jaka jest jego cena
Zobacz rozwiązanie ↓
Wypisz elementy podanych zbiorow:
A)zbior naturalnych dzielnikow liczby 6
B)zbior naturalnych dzielnikow liczby 14
C)zbior naturalnych dzielnikow liczby 15
AuB=
AnC=
AnBnC=
(AB)C=
(AuB)C=
(AB)C=
(AnB)uC=
Zobacz rozwiązanie ↓
Wypisz elementy podanych zbiorow:
A)zbior naturalnych dzielnikow liczby 6: 1,2,3,6
B) zbior naturalnych dzielnikow liczby 14 :1,2,7,14
C)zbior naturalnych dzielnikow liczby 15: 1,3,5,15
AuB={1,2,3,6,7,14}
AnC={1,3,}
AnBnC={1}
(AB)C={6}
(AuB)C={2,6,7,14}
(AB)C={6}
(AnB)uC={1,2,3,5,15}
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Liczba n jest dodatnia. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę 2 razy większą od sześcianu liczby n,
b)liczbę o 3 większą od połowy liczby n,
c) liczbę o 50% większą od n
d) liczbę o 20% mniejszą od n,
e) kwadrat liczby o 1 większej od n.
2. Zapisz odpowiednio wyrażenie algebraiczne:
a) x kilometrów i 5 metrów - ile to metrów?
b) 5 kg i y gramów - ile to kilogramów?
c) x euro i y eurocentów - ile to eurocentów?
d) a złotych i b groszy - ile to złotych?
3. Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) x+5x-1 b) 3x(x+5)-2x² c) 1-(2x-5)
4. Wykonaj mnożenie:
a) (x-1)(x+3) b) (2a+3)(4-3a) c) z(y+7)(2y-1)
5. Jakie wyrażenia należy wpisac w nawiasach?
a) 4x+2=2(.) b) 6a⁴+5a=a(.) c) 6t³-2t=2t(.)
. ;)
Zobacz rozwiązanie ↓
Spośród liczb od 1 do 100 wypisz kilka takich par liczb, które spełniają podany warunek.
Pierwsza liczba jest 4 razy większa niż druga.
.
Pierwsza liczba jest 7 razy mniejsza niż druga.
.
Pierwsza liczba jest o 11 większa od drugiej.
.
Zobacz rozwiązanie ↓
/zapisz odpowiednie wyrażenie arytmetyczne i olbicz jego wartość:
a. Do liczby 7,5 dodaj iloczyn liczb 1,2 i 5/12
b. Od ilorazu liczby 2,5 przez 2/5 odejmij 1/4
c. Od sumy liczb 1/3 i 1/6 odejmij kwadrat liczby 1/2
d. Do sześcianu liczby 2 dodaj kwadrat liczby 2/3
Zobacz rozwiązanie ↓
W miejsce kropek wpisz odpowiedni znak: >,< lub =.
a) 243*37.243*39=
b) 0*(-267)*13.(-269)*15*0=
e) (+9)*(-10)*(-25).(-25)*(-10)*(-3)do potęgi drugiej=
c) (-34)*(-82).(-34)*(-85)=
d) (-12)*(68).(-68)* (12)=
Zobacz rozwiązanie ↓
W miejsce kropek wpisz odpowiedni znak <, > lub = :
A) 46-(-28+32).46-(-25+32)
B) -100-(73-51).100-(73-55)
C)-28-(16-40).28-(16-44)
Zadanie 2
Na osi liczbowej zaznacz liczby przeciwne do liczb:
A) całkowitych ujemnych, większych od - 10
B) naturalnych większych od 7 i nie mniejszych niż15.
Zobacz rozwiązanie ↓
Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej n liczba:
a. ) n²+n jest parzysta
b. )n³-n jest podzielna przez 6
c. )(2n+1)² jest nieparzysta
d. )(n+1)² jest nieparzysta
Zobacz rozwiązanie ↓
Zaokrąglij liczby do dziesiątek, setek, tysięcy:
785, 5296, 64499, 172529, 413900, 199726, 9999, 83252, 19766, 20956, 79975
Zobacz rozwiązanie ↓
Znajdź liczby, których suma jest 7 razy większa od różnicy, a pierwsza jest o dwa mniejsza od drugiej.
Zobacz rozwiązanie ↓