Zadania » Pierwiastki

Osią obrotu prostokąta o bokach a i b jest jego przekątna. Obliczyć objętość powstałej figury przestrzennej.
Zobacz rozwiązanie ↓
Powierzchnia boczna stożka została utworzona poprzez zwinięcie 3/4 koła o promieniu długości 4 cm. Oblicz pole podstawy i objętość tego stożka.
Zobacz rozwiązanie ↓
Do zbudowania indyjskiego namiotu użyto dwumetrowych tyczek. Szkielet namiotu kształtem przypomina ostrosłup prawidłowy sześciokąty o krawędzi podstawy długości 90cm. Każda tyczka na chylona jest do podłoża pod kątem 60 stopni. Jaką długość ma wystająca część tyczki? Czy indiański chłopiec o wzroście 1,60m będzie mógł się w tym namiocie wyprostować? Czy 4,5m (kwadrat) materiału wystarczy na pokrycie ścian tego namioty?
Zobacz rozwiązanie ↓
ZNAJDź WZóR FUNKCJI KWADRATOWEJ I NARYSUJ JEJ WYKRE WIEDZąC żE:
a) dla x=3 osiąga ymax= 4 i przechodzi przez punkt P(2,4)
b) ma dwa miejsca zerowe x1=2, x2=-3
i przechodzi przez punkt P(0,6)
c) ma jedno miejsce zerowe X0=-4 i przechodzi przez punkt P(-3,3)
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 8 cm, a kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miare 60°. Oblicz również
Zobacz rozwiązanie ↓
W trojkacie rownoramiennym podstawa jest o 3 cm krotsza od ramienia. Wiedząc,że wyskokosc opuszczona na podstawę ma długosc 12 cm, Oblicz:
a)pole tego trojkata
b)długość wysokości poprowadzonej na ramie tego trojkata
Zobacz rozwiązanie ↓
Zbadaj liczbę rozwiązań równania (m-5)x^2 -4mx +m-2=0 w zależności od m. W przypadku jednego rozwiązania, znajdź je
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są proste o równaniach:2x-y-3=0 i 2x-3y-7=0. Zaznacz w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyznie kąt opisany układem nierównosci 2x-y-3<_0, 2x-3y-7<_0 (kreska pod znakiem mniejszosci), b) oblicz odległość punktu przecięcia się tych prostych od punktu S=(3,8).
Zobacz rozwiązanie ↓
Log₂(9-2x) = 25 log₅ pierwiastek kwadratowy z 3-x
ale x i log₅ pierwiastek kwadratowy z 3-x są w potedze
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad1. objętość prostopadłościanu jest równa 30 cm sześciennych. o ile zmieni się ta objętość jeżeli długość prostopadłościanu zwiększymy czterokrotnie, szerokość zmniejszymy dwukrotnie a wysokość zmniejszymy trzykrotnie? w odp pisze że powinno wyjść zmniejszy się o 10 cm sześciennych
zad2. pola powierzchni trzech ścian prostopadłościanu są równe 8,64 m kwadratowego, 12,96 m kwadratowego, 15,36 m kwadratowego. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. w odp pisze że powinno wyjść 41, 472 m sześciennych
zad3. w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej o długości 8 pierwiastków z 3 tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 30 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa. w odp pisze ze powinno wyjść 576 pierwiastków z 3.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20 cm, a podstawa jest rombem o przekątnych 12 cm i 16 cm. Odpowiedź do tego zadania to 992 cm do kwadratu Potrzebuję to na jutro czyli dzisiaj musisz napisać mi odp. dzięki:
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
y=-2x do kwadratu -5
y=5x do kwadratu-15x
y= T (pi)x do kwadratu -2 Tx do kwadratu x
y=-6x do kwadratu+2
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakich wartości parametru m funkcja f(m) obrana wzorem f(m)=(6-m-m do kwadratu)x do kwadratu - 3(2-m)x-2 ma dwa miejsca zerowe różnych znaków?
Zobacz rozwiązanie ↓
Na kwadratowy obrus o boku 1,5 m naszyto wzdłuż przekątnych ozdobną koronkę. Oszacuj, ile centymetrów koronki kupiono.
Zobacz rozwiązanie ↓
Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 pierwiastków z 2, a przekątna ściany bocznej ma długość 8. Oblicz objętość tego graniastosłupa
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole podstawy i pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego wiedząc ze krawedz podstawy jest rowna 10 cm a krawedz baczna 13 cm. Ktora z otrzymanych licz jest liczba niewymierna.
Zobacz rozwiązanie ↓
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku 13cm i jednej przekątnej równej 10cm. Przekątna ściany bocznej jest równa dłuższej przekątnej podstawy. Oblicz objętość graniastoslupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Podstawa ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma pole równe 9 pierwiastek z 3 cm3. Kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy ma miarę 30 stopni. Oblicz długość krawędzi bocznej i wysokość ostrosłupa
Zobacz rozwiązanie ↓
1. jaka dlugosc ma przekatna kwadratu o boku 7 pod pierwiastkiem 3
b) czy przekatna kwadratu o boku 5cm jest dluzsza czy krotsza niz 7cm
c) o ile dluzsza jest przekatna kwadratu o boku 5cm od przekatnej kwadratu o boku 3 cm
; p.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz wysokojsc trojkata rownobocznego o boku
a) 12
b)5
c) pod pierwiastkiem 3
d) 4 pod pierwiastkiem 6
Zobacz rozwiązanie ↓
Obwód zaznaczonego przekroju prostopadłościanu jest równy:
a) 30
b) 18√2
c) 10 + 6√2
d) 20 + 6√2
.
Zobacz rozwiązanie ↓
Wysokość trapezu prostokątnego jest równa 6cm. Krótsza przekątna podzieliła ten trapez na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Oblicz pole trapezu.
Zobacz rozwiązanie ↓
3. oblicz długoś ab i cd jeżeli a=(-3,2), B(7,2)C=(-2,1)d=(3,4)
4. pole trójkąta równobocznego wynosi 9 pierwiastków z 2
(musiałam słownie;) oblicz wyskokoś tego trójkąta.
5 punkt E jest środkiem boku ab kwadratu abcd o polu 36. oblicz długoś odcinka ce
Zobacz rozwiązanie ↓
Sprawdź, które z podanych zbiorów są równe.
przykład: A={1,2,3,4}, B={1,2,3,4,6}, C={1,3,2,4}
Odp: A=C, A≠B, B≠C
a)A={1/2,1,2,(-2)²}, B={1/2,1,2,4}, C={1,4,√1/4,∛8}
B)A={-2,1,0,1,2}, B={x ∈ C : x² ≤ 4}, C={x ∈ C : x² ≤ 8}
Zobacz rozwiązanie ↓
ZAD. 1
Narysuj siatkę graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o długości krawędzi podstawy a = 3 cm i wysokości graniastosłupa h = 5 cm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.
ZAD. 2
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) czworokątnego,
b) trójkątnego,
c) sześciokątnego,
w którym krawędź podstawy ma 3 cm długości, a wysokość ostrosłupa ma 9 cm długości.
ZAD. 3
Promień podstawy stożka ma długość 6 cm, a długość wysokości stożka jest równa 8 cm. Oblicz pole powierzchni stożka.
ZAD. 4
Oblicz pole powierzchni i objętości kuli o promieniu długości 6 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Jak posługiwać się pierwiastkami, działaniami na pierwiastkach, włączaniem pod i wyłączaniem z pierwiastka?
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 od niej wiekszej jest rowny 324. Wyznacz te liczby.
2. Z prostokatnego kawalka blachy o wymiarach 0.5m x 0.4m nalezy wyciac w rogach jednakowe kwadraty ta k aby po zlozeniu blachy i zlutowaniu odpowiednich krawedzi otrzymac prostopadlosciowy pojemnik. Jakiej wielkosci kwadraty nalezy wyciac aby objetosc pojemnika byla rowna 6 litrow, a odpady byly jak najmniejsze.
Zobacz rozwiązanie ↓
Trójkącie ABC mamy dane
/AB/=15cm /BC/=13cm /AC/=14cm
Oblicz
a) pole trójkata ABC
b) wysokośc BD opuszczona na boku AC
c) Promien r koła wpisanego trójkat ABC
d) promien R koła opisanego na trójkącie ABC
e) sinus kąta BAC
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz objętość i przekątną graniastosłupa o wysokości H=9, oraz którego podstawę stanowi prostokąt o boku
a=4 i b=(3 do potęgi 2) - (4 do potęgi 1/2)
Zobacz rozwiązanie ↓