Zadania » Wektory

W równoległoboku ABCD dane są trzy wierzchołki. Napisz równania boków i wyznacz czwarty wierzchołek tego równoległoboku.
B=(-2,2), c=(3, 0), D=(O, 6)
Zobacz rozwiązanie ↓
Punkt A=(-2,3) i B(-2,5) są wierzchołkami prostokąta ABCD, którego środkirm symetrii jest punkt S=(3,1). Podaj współrzędne wierzchołków C i D.
Zobacz rozwiązanie ↓
W równoległoboku ABCD dane są równania AB i AD oraz wierzchołek C. Oblicz długości boków i przekątnych tego równoległoboku.
AB: y=1 AD : 3x-2y - 4 =0 C = (10,4)
Zobacz rozwiązanie ↓
W kwadracie ABCD dany jest wierzchołek A, który ma współrzędne A=(0,1) i wektor przekątnej AC=[3,2]. Znaleźć pozostałe wierzchołki kwadratu, równania jego boków (prostych) oraz obliczyć pole kwadratu.
Zobacz rozwiązanie ↓
1)opisz własności sumy wektorów.
2)Czy dodawanie w zbiorze liczb rzeczywistych i dodawanie wektorów mają te same włsaności?
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz obwód trójkąta, którego wierzchołkami są środki boków trójkąta ABC, jeżeli A = (-3,3), B = (3,1), C = (-9,5).
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkąt równoboczny ABC którego wierzchołek A= (-3,2) wpisano okrąg o środku S= (1,2). Oblicz współrzędne punktów styczności tego okręgu z bokami trójkąta ABC.
Zobacz rozwiązanie ↓