Zadania » Procenty

Ołówek o długości 20 cm i średnicy 6 mm zatemperowano na długość 1,2 cm. Ile procent objętości ołówka usunięto podczas temperowania?
Zobacz rozwiązanie ↓
Pan kowalczyk złożył do banku 2500zł na cztery lata na procent składany. jaką kwote będzie miał na koncie po tym okresie, jeśli oprocentowanie w banku wynosi 10%w skali roku, a odsetki kapitalizuje się
a)po roku b) po 6 miesiącach c) po 3 miesiącach
należy ty uwzględnić 20 procentowy podatek od odsetek
Zobacz rozwiązanie ↓
1.
a)2 i 1/3 + 5 i 1/2 =
b)7 i 1/4 - 3 i 3/5 =
c)1 i 1/4 * 3 i 2/9 =
d) 2 i 1/4 : 2 i 2/5 =
2.
a) oblicz liczbe, ktorej 35% stanowi 252
b)oblicz 30% z liczby 270
c)oblicz, ile procent liczby 80 stanowi liczba 20.
Zobacz rozwiązanie ↓
2) W pewnym lesie 60% drzew to drzewa iglaste (pozostałe, to drzewa liściaste). W następnym miesiącu zostanie wyciętych 20% drzew iglastych, ale w wyniku nasadzeń liczba drzew liściastych wzrośnie o 5%.
a) O ile procent liczba drzew iglastych jest obecnie większa od liczby drzew liściastych?
b) Liczba których drzew i o ile procent będzie mniejsza po planowanych zmianach?
Zobacz rozwiązanie ↓
Cena pewnego towaru wzrosła z 200zł do 230zł.
a. O ile wzrosła cena towaru?
b. Jakim procentem nowej ceny jest stara cena tego towaru? Wynik podaj z dokładnością do 0,01.
Zobacz rozwiązanie ↓
Na początku roku pani ewa wpłaciła do banku pewną kwotę pieniędzy. W banku tym odsetki dopisuje się co kwartał a roczne oprocentowanie lokat wynosi 1,6 %. Na koniec roku na koncie pani ewy było 10160,96 zł. Jaką kwotę założyła pani Ewa w banku na początku roku?
Zobacz rozwiązanie ↓
Firma zdeponowała w banku pewn kwote na 3 lata. Po tym okresie na koncie firmy było 238031,15. wiedzac ze roczna stopa procentowa wynosiła 20% a odsetki kapitalizowane byly co pół roku, oblicz jaką kwote zdeponowała firma
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Kosiarka do trawy kosztowała 750 zł. Teraz jest tańsza kosztuje 600 zł. O ile procent obniżono cenę kosiarki? b)Lodówka kosztowała 1150zł. Przeceniono ją o 12%. Ile kosztuje teraz lodówka? c) Cenę żyrandola obniżono o 15% i obecnie wynosi ona 272zł. ile kosztował ten żyrandol przed obniżka?
Zobacz rozwiązanie ↓
Przyjrzyj się diagramom (załącznik)
a. ) Jaki procent ludności Afryki mieszka w 10 największych pod względem liczy ludności państwach? Jaki procent powierzchni Afryki zajmuje 10 największych państw?
b. ) Liczba ludności Nigru stanowi 1,3% liczby ludności Afryki. Ile razy więcej mieszkańców ma Nigeria niż Niger? Czy to prawda, że w Nigerii, Egipcie i Etiopii mieszka łącznie prawie 1/3 ludności Afryki?
c. ) Egipt ma 68,3mln mieszkańców, Czad ma powierzchnię 1,28mln km². Ile hektarów powierzchni Algierii przypada na 1 mieszkańca tego kraju? Jaka jest gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na 1km²) w RPA?
Zobacz rozwiązanie ↓
A) kosiarka do trawy kosztowala 750zł. teraz jest tansza- kosztuje 600zł. o ile procent obnizono cene kosiarki?
b) lodówka kosztowała 1150zł. przeceniono ja o 12%. ile kosztuje teraz lodówka
c) cene żyrandola obniżono o 15% i obecnie wynosi ona 272zł. ile kosztował ten żyrandol przed obnizką
Zobacz rozwiązanie ↓
Oprocentowanie lokat dlugoterminowych w pewnym banku wynosi 8,5 % w skali roku. Ile zlotych wyniosa odsetki, jesli wplacimy kwote 4000 zl na trzy lata, a ile - gdy na cztery lata?
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Złoto użyte do wyrobu naszyinika wazy 60 g i stanowi 75 % masy całego naszyinika. Ile waży cały naszyinik?
2. Jola przez rok odkładała 20 % swojego kieszonkowego. Po roku odłożyła 120 zł Ile wynosi miesięczne kieszonkowe Joli?
3. Doliczamy do towaru podatek Vat w wysokośći 2,80 zł. Oblicz cene netto i cene brutto tego towaru
4. Doliczamy do pewnego towaru podatek wat w wysokości 22 % ma wartośc 44 zł. Ile wynosi cena brutto tego towaru?
5. Cena brutto towatuz 7 - procentowym podatkiemVAT wynosi 535 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru?
6. Cena pomarańczy wzrosła o 30 % i wynosi obecnie 3,90 zł za kg. Ile kosztowały pomarańcze przed podwyżką
7. Swetr po obniżce o 30 % kosztuje 63 zl. Ile wynosila jego cena?
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Oblicz 15% wydatków w wysokości 320zł
b) Jaki procent masy 60-gramowego jajka stanowi 18-gramowe zółtko?
c)Ilu uczniów liczy klasa, w której 24 chłopców stanowi 80%?
d) pewna operacja technologiczna trwała 46 sekund, o 15% dłużej niż zwykle.
Ile czasu zajmuje ta operacja zazwyczaj?
Zobacz rozwiązanie ↓
Kurtka- kosztowala 165zl obnizka do 99zł
Spodnie- kostowaly 150zł obniżka o 30%
spudniczka- kosztowała 130zl obnizka o 30%
a) Cenę ktorego z towarów obnizono o najwiekszy procent?
b) Cenę ktorego z towarów obnizono o najwiekszą kwotę
c) Który z towarów był najtańszy przed obnizką?
d) Ktory z towarów jest najtańszy po obniżce?
Zobacz rozwiązanie ↓
W kiosku egzemplarz ' wiem' kosztuje 4,20zł, a w prenumeracie tylko 3,30 zł. Poczta pobiera 2,50 zł opłaty za przekaz pocztowy, którym dokonuje się wpłaty na prenumeratę. Sprawdź, czy rzeczywiście prenumerata roczna jest o 20% tańsza od zakupów w kiosku.
Zobacz rozwiązanie ↓
Spytano 100 osób, z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą.
Wyniki ankiety:
Gotowani-42 %
gra na instrumencie muzycznym- 85 %
Prasowanie-67 %
a) Czy wśród ankietowanych więcej jest osób potrafiacych
gotować czy osób potrafiących prasować?
b)Ile osób nie umie grać na instrumencie?
c)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?
d) Do nieznajomości języków obcych przyznało się ankieterom 869 osób. Jaki to procent ankietowanych
Zobacz rozwiązanie ↓
A)przez wakacje Jasio urósł o 8 cm i ma obecnie 168 cm wzrostu. O ile procent zwiększył sie wzrost Jasia?
b) nowa wersja filmu jest o 9 min krótsz od wersji oryginalnej. Ile min trwała wersja oryginalna, jeśli skrócono ją o 12%.
Zobacz rozwiązanie ↓
Przed przeceną plecak kosztował 42zł, a po przecenie 29,40zł. O ile procent obniżono cene. o całe rozwiązanie zadania
Zobacz rozwiązanie ↓
Proszę o całe rozwiązania
Zad 1. Samochód po roku użytkowania stracił 15 % swojej wartości i obecnie wyceniony został na 34 000 zł. Rok wcześniej samochód był wart :
A. 40 000 zł
B. 28 900 zł
C. 39 100 zł
D. 51 000 zł
Zad 2. W pewnym gimnazjum są dwie klasy trzecie. W klasie 3a jest 18 dziewcząt i stanowią one 60 % tej klasy, a w klasie 3b jest 5 dziewcząt i stanowią one 20 % tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?
A. 20 %
B. ok. 42 %
C. 40 %
D. ok. 30%
Zobacz rozwiązanie ↓
Węglowodany stanowia 57% masla orzechowego. Jaka jest masa weglowodanow zawartych w 400 g takiego masla?
Maciek rok temu zmierzyl 175cm wzrostu. Obliczyl, ze w ciagu roku urosl o 8%. Jak wysoki jest teraz maciek?
Przez wakacje marcin urosl o 8 cm. i ma obecnie 168cm. wzrostu. O ile procent zwiekszyl sie wzrost Marcina?
Nowa wersja filmu jest o 9 minut minut krotsza od wersji oryginalnej. Ile minut trwala wersja oryginalna, jesli skrocono ja o 12%
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Oblicz 12,5% kwoty 1600 zl
b) znajdz kwote o 2% mniejsza niz 3000zl
c) Znajdz dlugosc o 125% wieksza od dlugosci 160 m
d) jaka to liczba ktorej 150% stanowi 330
e) jaka to liczba ktorej 3% stanowi 12
f) jaki procent masy 200 kg stanowi masa 240 kg
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Za dwa podręczniki zapłacono a zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest o 20% droższy od drugiego.
b)Oblicz odsetki od kapitału k złotych wpłaconego do banku na okres 9 miesięcy na 12 % w stosunku rocznym
c)Zmieszano a kg stopu o zawartości 60% miedzi i b kg stopu o zawartości 50% miedzi. Ile procent miedzi zawiera stop?
Jeszcze jedno zadanie:
Drużyna koszykówki grała 3 mecze w tygodniu przez x tygodni. Zapisz, ile meczów przegrała jeśli 85% wygrała. Wykonaj obliczenia dla x=20
Zobacz rozwiązanie ↓
1. 2 promila objętości 8 litrów - ile to cm sześciennych?
-20 g -ile to promili masy 5 kg?
-6 arów to 15 promili powierzchni pewnego pola. Ile to hektarów ma to pole?
.
2. liczba ludności Indii w ciągu trzech dekad :
1971 -1981 -25%
1981-1991-24%
1991-2001-21%
a)W 1991 roku w Indiach mieszkało 850 mln ludzi. Oblicz liczbę mieszkańców Indii w 2001 r. oraz w 1981 r. Wyniki zaokrąglij do setek tysięcy.
b) O ile procent wzrosła liczba mieszkańców Indii w latach 1971-1991?
.
3. średnie zasolenie mórz :
-M. Bałtyckie-7 promili, M. śródziemne-4%, M. czerwone.
a)ile soli znajduje się w 1,2 kg wody Morza śródziemnego?
b)oblicz, jakie stężenie soli ma mieszanina 3 kg z Basłtyku i 2kg wody z Morza czerwonego?
c)ile wody trzeba dodać do 1 kg wody z Morza czerwonego, aby otrzymać wodę o stężeniu soli takim jak w Morzu śródziemnym?
Zobacz rozwiązanie ↓
Jabłka kosztuja 2.50zł za kg. a gruszki sa o 60% droższe. O ile procent tańsze są jabłka od gruszek.
Pomarańcze koszyują 3.60zł za kg. i są o 25% tańsze od mandarynek. O ile procent droższe są mandarynki od pomarańczy
Cenę pewnego towaru zmiejszono 2 krotnie o 20 %. O ile procent należałoby podwyższyc obecną cenę tego towaru aby otrzymać cene poczatkowa
o wytłumaczenie jak to sie oblicza i jak procent zamienia sie na liczbe
Zobacz rozwiązanie ↓
Ile trzeba wziąć dziesięcioprocentowego octu, aby po dolaniu 100 g wody otrzymać sześcioprocentowy roztwór?
Zobacz rozwiązanie ↓
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokości przeciwległych ścian bocznych, poprowadzone z wierzchołka ostrosłupa są do siebie prostopadłe.
a) oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.
b) jakim procentem objętości sześciany którego krawędź ma długość równą długości krawędzi podstawy danego ostrosłupa, jest objętość tego ostrosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
1)Po wakacjach sklep "Alpinus" obniżył ceny namiotów o 15%, a potem jeszcze o 8%. Ile teraz kosztuje namiot, który przed wakacjami kosztował 850zł?
2)Jakim procentem liczby 3,25 jest liczba 12,5?
3)Podaj rozwinięcie dziesiętne liczb: 7/12, 5/9
4)Oblicz wartość wyrażenia
a) 1 7/10+3/10÷2
b) √144+81
c)0,48÷0,006
d)5/√5
5)Oblicz:
a)-(-3)³
b)(1/2)-²
c)-2²+(-2)²
d)(2*5/6)²-(3²-√1 7/9)
e)³√8
Zobacz rozwiązanie ↓
Zamień procenty na liczby:
a) 10%=
25%=
50%=
130%=
245%=
500%=
b) 0,8%=
0,45%=
5,8%=
12,5%=
167,2%=
I reszta c i d (4/29) z pdr WSiP matematyka wokół nas 1 gim. Bardzo o rozwiazania;* I jeszcze bym prosila 5/30. Tylko tak nie sam wynik a cale dzialania.
Zobacz rozwiązanie ↓
W mleczarni zmieszano w zbiorniku 280 litrów mleka o zawartości 3,2% tłuszczu i 100 litrów o zawartości 3,5 tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera mleko w zbiorniku. Wynik zaokrąglij do 0,1 %
[ W odpowiedziach z tyłu książki jest wynik 3,3 % ]
Zobacz rozwiązanie ↓
Serek wiejski o masie 150 g zawiera 16,5 g białka, 3,6 g węglowodanów oraz 4,5 g tłuszczu. Oblicz procentową zawartość tych składników w serku.
Zobacz rozwiązanie ↓