Zadania » Wielomiany

Wyznacz zbiory A, B, A^ B, A-B ORAZ A^ B, JEŚLI A = {X: X =R ^/X-1/ > ROWNE 2} I B={X: X =R ^4PRZEZ X > X}
Zobacz rozwiązanie ↓
Uporządkuj wielomian:
a) W(x) = (3-2x²)² - 4(x²+1)(x²-4)
b) V(x) = x(1-x)³ - 2x(x+3) + (2-x)²
c) Q(x) = (x-3)³ - 12(x²+3)
d) Z(x) = (2x +1)³ - (x²-2)(x²+1)
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są wielomiany G(x)=(ax²+x+3)(x+b), H(x)=3x³+7x²+5+6.
a) Wyznacz a i b, dla których wielomiany G(x) i H(x) są równe.
b) Nie wykonując dzielenia wyznacz resztę z dzielenia wielomianu H(x) przez x-2.
To jest zadanie jedno z pięciu jakie będe pisał na poprawie sprawdzianu. Punkt a już mam zrobiony ale nie umiem punktu b. Nauczycielka z maty zrobiła to zadanie ale nie do końca, napiszę wam
a)G(x)=ax³+abx²+x2+bx+3x+3b=ax³+x²(ab+1)+x(b+3)+3b
H(x)=3x³+7x²+5x+b
a=3
ab+1=7
b+3=5
3b=6, b=2
b) Tego nie rozumiem
H(x)=(x-2)×Q(x)+R(x), st+R(x)=0
H(2)=a
H(2)=(2-2)×Q(2)+R(2)
H(2)=24+28+10+6=68? O co chodzi i czy coś jest dalej?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakich wartości parametrów a, b reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x) jest równa R(x), gdy:
W(x)= x4 + (a+b)x3 + 2x2 + bx + 6, P(x)= x2 + 4x + 3, R(x)= x+9
Zobacz rozwiązanie ↓
Cześć może mi ktoś pomóc? potrzebuje szybko pomocy w zadaniu
uzasadnijże wartość wielomianu x^5-5x^3+4x dla każdej liczby calkowitej jest liczbą podzielną przez 120
Zobacz rozwiązanie ↓
Wielomiany, tylko proszę to rozwinąć jeden przykład z deltą
W(x)=2x²-32
W(x)=6x²+7x-3
W(x)=x³+3x²-4x-20
W(x)=x⁴-10x²+9
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż równanie :
a. (1-2x)² - (1-2x)(x²+3) + 0
b. (x-3)(2x+2)=(x-3)(x²-6)
c. x²(2x-3)(x+2)=x³-2x²
d. 3x²-5x=x²+2x-3
e. x⁴+8x²=9
; *
Zobacz rozwiązanie ↓
Znajdź pierwiastki podanego wielomianu i ustal ich krotności
a) (x2-3x+2) (-2x2+3x +2) ( -2x2+x+1)
b)(x5-4x3+8x2-32) (x3-2x2)
inny zapis
a) (x^2 -3x+2) (-2x^2+3x+2) (-2x^2+x+1)
b) (x^5 -4x^3 +8x^2 -32) (x^3-2x^2)
Zobacz rozwiązanie ↓