Zadania » Trygonometria

Zad. 1:
zbadaj czy istnieje kąt alfa tak, że:
a)sin = 3/4 ; cos = 1/5
b)sin = -1/2 ; cos = -pierwiatek_z_3/2
c)tg = 3/4 ; ctg = 1/3
d)tg = 3/4 ; sin = 3/5
zad. 2:
doprowadź wyrażenie do prostrzej postaci:
a)sin - sin * cos^2 =
b)sin^2 * cos + cos^3 =
c)cos^2 + cos^2 * tg^2 =
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz wartości pozostałych funkci trygonometrycznych kąta ostrego α jeśli:
a. )tg α=3/2
b. )ctg α=4/5
c. )tg α=2,4
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a w trójkącie prostokątnym wiedząc, że: a) (cosalpha=frac{3}{4})
b) (sinalpha = frac{sqrt2}{3})
Zobacz rozwiązanie ↓