Zadania » Ułamki

Z każdego z poniższych wzorów wyznacz k.
a) a = xk + yk
b) b = 2k - ak
c) c = (k + 1)b +2k
d) d = k/k-1
e) e = k-1/k+1
f) f = k+1/k + a
g) g = 2-1/k
h) h = ka² + k
i) i = a/2 + 2/k
Oraz drugie zadanie: z każdego z podanych niżej wzorców wyznacz x.
e) y = 2t - 3x powinno wyjść x= 2T-y/3
f) y = 2(x-1) powinno wyjść x= y+2/2
g) y = x-1/2 powinno wyjść x= 2y+1
Zamiast tych [/] kresek powinna być kreska ułamkowa.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad. 1
-4¯² + 2* 3³ - 8²/³ - 4 log4 256=
Zad. 2rozwiąż równanie:
5* 27 do potęgi 4-3x = ułamek 5/81
Zobacz rozwiązanie ↓
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna tej bryły tworzy z płaszczyzna podstawy kąt a=60 oblicz pole powierzchni całkowitej i objetośc tej bryły jeśli pole powierzchni bocznej wynosi 100 pierwiasek 6cm kwadratowych
Zobacz rozwiązanie ↓
Czy mógłby ktoś przedstawić tak w streszczonej formie zasady działań na potęgach i pierwiastkach? Włączanie, wyłączanie, itd.
Zobacz rozwiązanie ↓
Z równania 3/x+1 + 1/y-3 =1 wyznacz y w zależności od x i narysuj wykres
y=If(x)I
proszę o umieszczenie obliczeń
I I - wartość bewzględna
(3/x+1- ułamek licznik=3 mianownik=x+1)
Zobacz rozwiązanie ↓
Które z poniższych zdan są prawdziwe? 1. każda liczba całkowita jest liczbą naturalną.
2. każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą.
3. każda liczba całkowita nieujemna jest liczbą naturalną.
4. każda liczba całkowita jest liczbą wymierną.
5. każda liczba wymierna jest albo dodatnia, albo ujemna.
Zobacz rozwiązanie ↓
Jedną z atrakcji chrzcin klubu była licytacja rzeczy niepotrzebnych w której uczestniczyło mniej niż 100 osób. Najwięcej osób, bo trzy ósme w ułamku uczestników, chciało kupić kałamarz pradziadka Joli, a pięć trzydziestych szóstych - starą podkowę. Ile osób brało udział w licytacji kałamarza.
z tym rozwiązaniem.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz podane potegi. a)2 do potegi 3.
(3/5 )ułamek do potęgi 2
(-1) do potęgi 5
(-7) do potęgi 0
b) 2 do potegi -1
3 do potegi -2
(1/2) ułamek do potegi -2
2 do potegi -3
c) (1 2/5) do ppotegi 2
(-2 1/2) do potegi 3
-1,2 do potegi 2
-4 do potegi 3
d) (8/9) do potegi -1
(-1 1/2) do potegi -1
(0,5) do potęgi -2
(-1,3) do potegi -2
Zobacz rozwiązanie ↓
A)Pięcioro osobowa rodzina, rodzice i 3 dzieci zamówiło 2 takie same pizze. Rodzice podzielili swoją pizze na 6 jednakowych kawałków i zjedli 5 z nich. Dzieci podzieliły na 8 części i zjedli 6 kawałków. Kto zjadł więcej pizzy dzieci czy rodzice?
b)Wujek Staś odziedziczył 2/7 spadku po dziadku Julku a ciocia Krysia 4/13. Których z nich odziedziczyło większą część spadku?
Napiszcie również obliczenia.
Zobacz rozwiązanie ↓
Mama rozdzieliła śliwki między Bolka, Lolka i Olka
Bolek dostał 1/3 wszystkich śliwek. Lolek dostał 1/4 reszty i jeszcze 5 śliwek. Olek dostał10 śliwek. Oblicz czy podział był sprawiedliwy?
Zobacz rozwiązanie ↓
Podaj przykład liczby wymiernej spełniającej warunki :
2/7< a<3/7
-0,51< b<-0,5
0,(67)< d<0,677
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad 1) proszę też o obliczenia
kanada 9/400(ułamki)
australia 3/160
W którym kraju więcej osób mówi po angielsku? Ile razy więcej?
zad 2)
Darek oszacował liczbę słów w powieści potop h. sienkiewicza. Przeanalizował kilka stron tekstu i przyjął ze na stronie w każdej z 41 linijek znajduje się 9 wyrazów. Trzy tomy powieści mają razem 1194 strony. Z ilu słów składa się potop według szacunków Darka?
Zobacz rozwiązanie ↓
Cześć, moje zadanie polega na dodawaniu i odejmowaniu liczb dodatnich. ; >
jedna cała i ½ + ⅜ =?
jedna cała i ⅓- dwie dziewiąte =?
dwie całe i ⅗- siedem dziesiątych =?
⅚ - ¼ =?
jedna cała i ⅙ - siedem dziewiątych =?
dwie całe i ⅜ - jedna cała i ⅚=?
Niestety tylko byłe te ułamki do wykorzystania.
i jeszcze jedno zadanie.
⅙ + ⅖ =?
osiem dziewiątych - ⅚ =?
jedna cała i ⅕ + osiem całych i jedna siódma =?
cztery całe i siedem dziesiątych - dwie całe i ⅓ =?
cztery całe i jedna piąta - siedem dziesiątych =?
sześć całych i ⅛ - dwie całe i trzy czwarte =?
dziesięć całych i ⅔ - sześć siedem dziewiątych =?
dziewięć całych i ⅜ - dwie całe i ⅚ =?

Zobacz rozwiązanie ↓
W mianownikach ułamków 27/72 i 13/65, zapisanych w postaci iloczynu liczb pierwszych, występują również inne czynniki 2 lub 5 a mimo to te ułamki mają rozwiniecie skończone. czy wiesz dlaczego?
Zobacz rozwiązanie ↓
Opisz słowami następujące zbiory:
może by mi w tym pomógł?
a)A={1,2,3,4,5,}
b)B={-4,3,2,1,0,1,2,3,4}
c)C={1,2,4,8,16,32,}
d)D={1,⅓,1/9,1/27,}
e)E={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29}
f)F={.15,10,5,5,10,15.}
g)G={0,1,4,9,16,25,}
h)H={1,½,⅓,¼,⅕,⅙,}
i)I={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
j)J={1,2,3,4,6,8,12,24}
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są dwa trójkąty podobne : Trójkat ABC o wierzcholkach A(-3,0), B(3,0), C(0,4) i trojkat DEF, gdzie D(-x,0), E(x,0), F(0, y). Wyznacz x i y jeśli trojkat DEF ma:
a)Obwód Równy 32
b)Obwód równy ⁸/₅ (OSIEM PIĄTYCH UŁAMEK)
c)Pole Równe 27
d)Pole Równe 45
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz
a 5⁻¹
b (2¾)⁻¹
c (-4,8)⁻¹
oblicz
a (-3)⁻⁴
b (1⅗←dwie piąte)⁻²
c (2,5)⁻³
Zobacz rozwiązanie ↓
Trzeba mi zapisac: a)sumę trzech liczb: liczby a, połowy liczby a i liczby 3, b)iloczyn dwóch liczb: liczby większej o 5 od liczby b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b, c) sumę trzech liczb: liczby c, liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razy mniejszej od kwadratu liczby c, d) iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y, e)kwadrat sumy liczby e i 7
Zobacz rozwiązanie ↓
Aby przedstawić liczbę wymierną 0,(15) o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym w postaci ułamka zwykłego, możemy postąpić następująco:
0,151515……= x (pionowa kreska xD)∧100
15,1515……. = 100x
15 + 0,1515…= 100x
x
15 + x = 100x
15 = 99x
x = 5/33(ułamek)
Szukaną liczbą jest 5/33.
Postępując analogicznie, przedstaw poniższe liczby wymierne w postaci ułamków zwykłych :
a) 0,(18) b)0,(125) c) 0,2(6)
d) 0,41(6) e) 1,2(13) f) -2,34(5)

Zobacz rozwiązanie ↓
10-2×(3⅕-2¼×⅓)=
(1200×600)÷10⁴-(2+7×100÷(2×5))=
(1-7/9)×(5,2-0.7)+(1,5-1⅓)×4⅘=
7/9 ułamek zwykły
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad 1.
1,2×5/2 : 4¼ : 0,01
_______ : ___________ =
0,16× ¼ : 6,25 × 4/25
zad 2.
4/5× 0,5 + 2/9× 0,9 =
Za rozwiązanie bardzo
Ps. 4/5, 4 / 25 itp. to ułamki zwykłe.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Oblicz liczbę, której:
a) 2/5 to 82
b) 3 2/5 to 51
c) 4/5 to tyle, co 2/3 liczby 24
d) 1 1/5 to tyle, co 4/9 sumy liczb 2 1/2 i 3 4/5
2. Oblicz, jakim ułamkiem liczby:
a) 36 jest liczba 9
b) 5 3/5 jest liczba 4 2/3
c) 10 2/7 jest liczba 9/14
d) 10 5/7 jest liczba 25
Zobacz rozwiązanie ↓
Jaka jest dziesiata cyfra po przecinku liczby 3,0(173)?
Który zapis przedstawia liczbę 5/90 : a-0,05, b-0,(5), c-0,0(5), d-0,(05)
Która z podanych liczb jest najmniejsza: a-0,(713), b-0,7(13), c-0,73(1), d-0,731
Która z podanych liczb jest najmniejsza: a-0,3^5, b-1,2^3, c-0,12^2, d-(1 1/7)^5
Ile zapisano ułamków nieskracalnych: 14/21, 5/2, 6/16,13/26, 12/15, 10/21
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz:
e) 1,6-2 1/6-1=
f) -3 1/4+2,75-0,6=
Oblicz sprytnie:
a) 15-(-11)-15-11=
b) -10-7-(-7)-18=
c) -5/9+2/3+5/9-5/6-23=
d) -2/7+3/8-1/2+2/7-1/4+1/2=
e) -1,1+2,2+3,3-5,5+6,6=
f) -3,7+2,85+4,7-4,85=
g) 1 1/4-0,5-3/7-0,25+1 1/2=
h) -1/8-1/3+2,5+3 1/3-(-0,125)=
np. 1 1/4 lub -1/8 są to ułamki zwłykłe;)
rozwiażecie bo musze się uczyć ponieważ jutro mam kart. z chmi, fizyki, geografi tak więc muszę zakłówac. HELP
z góry dziekuję:*
Zobacz rozwiązanie ↓
/ = Kreska Ułamkowa ; p
Oblicz:
Trzeba to zamienic na tem lub tamten Ułamek xD
no więc : 2/5 ; 0,77=
15,4+ 3 1/3
1,75 - 5/6
3 1/5 - 2.25
8 3/4 + 1. 125
6,4 * 5/8
2/15 * 0,75
1 3/7 * 0,056
2,4 * 1 1/4
2 5/6 ; 3.5
z góry THX
Zobacz rozwiązanie ↓
O ile procent liczba a jest większa od liczby b
a) a=80 b=150
b) a=2244 b=2400
c) a=49,25 b=50
Zobacz rozwiązanie ↓
a) 9,72x[17,2*0,125-(32/45-2 7/60)]=
Ten jest troche bardziej skomplikowany postaram sie go napisac jak najczytelniej
b) 2,1: i teraz jest dluga kreska ulamkowa w liczniku jest tak
(4,5*1 ⅔+3,75)*7/135 w mianowniku jest 5/9i teraz za tym duzym ulamkiem jest
-[(0,2:0,31-⅚*0,9)*0,2+0,15]:12
Zobacz rozwiązanie ↓
Zadanie1.
Dana jest liczba x=2,(45)
a)przedstaw tę liczbę w postaci ilorazu dwóch liczb naturalnych
b)podaj przykłąd liczby niewymiernej większej od 3x.
Zadanie 2
Wyznacz wszystkie pary liczb naturalnych, któych największy wspólny dzielnik jest róny 8, a najmniejsza wspólna wielokrotność jet róna 144.
Zobacz rozwiązanie ↓