Zadania » Obliczenia

1. Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?
2. Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych i półlitrowych. Oblicz, ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować, aby po rozlaniu miodu:
a) słoików półlitrowych było 3 razy tyle co słoików jednolitrowych
b) słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych
Zobacz rozwiązanie ↓
Przekształć następujące wzory obliczając wskazane zmienne.
a) a=V₁-V₀/t oblicz V₀
b)1/F =f₁ + f₂/f₁ × f₂ oblicz F
c) R = r₁ x r₂/r₁ + r₂ oblicz r ₁
d)S= gt²/2 oblicz g
e) 1+a/1-a=b/c oblicz a
f) a/a-t= b/b-t oblicz b
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Sprawdź czy równośc jest tożsamością:
1) (tgx+ctgx)²=2
2. Oblicz podane wyrażenia:
1) (2tgx-3ctgx)/√3 ctgx ; sin=0,8
2) 3sinx-tgx ; ctgx=-2
3. Uprośc podane wyrażenie:
1) sin²x/(1+cosx)
wiem tez tyle, ze ctgx=cosx/sinx ; tgx=sinx/cosx ; cos²x+sin²x=1, ale niewiem jak to podstawic;
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz sumę długości krawedzi graniastosłupa prawidłowego ośmiokątnego w którym krawędź podstawy ma długość 6, a krawędź boczna jest 2 razy dłuższa.
Zobacz rozwiązanie ↓
A) 0,2 razy (¾ : sześć ósmych - 4,5 + 7) =
b) -04 razy ⅖ - 4,6 + 2¼ =
c) (-½) [ (- ⅕ + 4,2 ) - ( 0,6 razy ¼) ] =
d) - 7,6 razy ( 0,5 + ¾) =
e) ⅗ : ( 2 razy 0,13) =
f) (-3,1) razy 0,6 + (- pięć drugich ) : (⅖) =
Zobacz rozwiązanie ↓
Wylacz czynnik przed znak pierwiastka i przeprowadz
a) 3√20+5√45-2√80=
b)0,5√50+0,8√72-0,2√32=
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz.
a - 5% liczby 80
b - 25% liczby 200
c - 80% liczby 700
d - 130 % liczby 180
e - 180 % liczby 40
Zobacz rozwiązanie ↓
Narysuj wykres funkcji Ix-1I +IyI≤4
I I to wartość bewzględna
prosze o jakieś obliczenia i opis słowny jak mniej więcej będzie wyglądał wykres
Zobacz rozwiązanie ↓
A) 3x + 4(3-x)-(3x+2)=3
b)26x[22x-(30-3x)]=38
c)5(x-1)²-2(x-3)₂=3(x-2)₂-7(6x-1)
d)x+4/5 - x+5= x+3/3 - x-2/2
e)6(2x+1)-(4+x)≥5(x-2)
f)(x-2)₂ + 3x < (x+2)₂ + 2x-3
g) 5-4x/3 + x> -2x + 1/4
Zobacz rozwiązanie ↓
Zadanie1-oblicz jaka będzie wartość końcowa kapitału 1200 zł umieszczonego w banku na 12% po 3 latach. zadanie 2-w pewnej klasie chłopcy stanowią 4% wszystkich uczniów gdyby było ich o 5 więcej to ich odsetek wynisiłby 24%. ile dziewcząt jest w tej klasie?
Zobacz rozwiązanie ↓
ZAD9 suma pieciu liczb wynosi 120. drugi skladnik jest o 1,6 wiekszy od pierwszego ktory wynosi osiem i cztery piate. Trzeci skladnik stanowi ⅝ drugiego a czwarty jest 1,5 raza wiekszy od sumy dwoch pierwszych. ile wynosi piaty skladnik oblicz roznice miedzy najwiekszym i najmniejszym skladnikiem.
ZAD10 suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 17. cyfra dziesiatek jest najwieksza wsrod cyfr liczba pierwsza. cyfra jednosci stanowi ⅔ cyfry setek. co to za liczba
ZAD11 ogrodnik obsadzil kwiatami czesc ogrodu. na powierzchni 0,5m ² posadzil przecietnie 7 sadzonek bratkow. ile sadzonek nalezy kupic aby wystarczyly na obsadzenie rabat kwiatowych o lacznej powierzchni 0,3 ara
ZAD12 pani marysia obsadzila kwiatami 40% powierzchni piecioarowej dzialki a na ⅔ pozostalej czesci zasiala trawe na 50m² posadzila krzewy owocowe reszte zajmuje domek ile razy obszar na ktorym rosna kwiaty jest wiekszy od powierzchni ktora zajmuje domek
Zobacz rozwiązanie ↓
Po owalnej bieżni długości 1200 m biegają dwaj chłopcy. Jeśli biegną w tym samym kierunku to mijiają się co 20 minut. Jeśli biegną w przeciwnych kierunkach, to mijiają się co 5 minut. Oblicz z jaką prędkością [w km/h] biegnie każdy z chłopców.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Narysuj kwadrat o boku 15mm, a nastepnie narysuj go w skali 4:1
2. Narysowano plan pokoju w skali 1: 100. N aplanie szerokosć pokoju jest równa 4 cm, a długość 5 cm. Oblicz rzeczewiste wymiary tego pokoju w matrach
3. Tablica ma wymiary 4 m i 2m. oblicz wymiary tej tablicy na planie w skali 1:200.
4. Działka ma kształt kwadratu o boku 30 cm. Na planie jest to kwadrat o boku 3cm. W jakiej skali narysowano ten plan?
Zobacz rozwiązanie ↓
Obwód prostokąta jest równy 40 cm. Jeżeli krótszy bok zwiększymy o 4 cm, a dłuższy skrócimy o 5 cm, to otrzymamy kwadrat. Oblicz długości boków prostokąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz:
(x-1)2 (dwójka oznacza kwadrat)
(2a - 3)2
(a+3)2
(x-2)3
(a-6)2
(x+4)3
(2x-4)3
(3a + 2b)3
(1/2x - 3/2)3
(4a - 5)(4a +5)
(x2 - 1/3y)(x2 + 1/3y)
Zobacz rozwiązanie ↓
4) W 1978 Grzegorz Markowski był pięć razy starszy od Michała Wiśniewskiego, a w 1993 Michał Wiśniewski był dwa razy młodszy od Grzegorza Markowskiego. W którym roku obaj panowie będą mieli w sumie 100lat?
Zobacz rozwiązanie ↓
1) W dwóch zbiornikach Z₁ i Z₂ znajduje się woda. Ze zbiornika Z₁ przepompowano do zbiornika Z₂ tyle wody, że ilość wody w Z₂ podwoiła się. Następnie ze zbiornika Z₂ przepompowano do zbiornika Z₁ tyle wody, że ilość wody w Z₁ potroiła się. Okazało się wówczas, że w obu zbiornikach jest po 450 litrów wody. Oblicz ile wody było na początku w każdym zbiorniku.
Zobacz rozwiązanie ↓
1) W roku szkolnym 2007/2008 do pewnego przedszkola uczęszczało 88 dzieci. W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci chodzących do tego przedszkola wzrosła o 25%. Ilu chłopców chodziło do tego przedszkola w roku szkolnym 2007/2008, jeżeli wiadomo, że ich liczba w roku szkolnym 2008/2009 była o 12,5% większa niż w poprzednim roku, a liczba dziewczynek wzrosła w stosunku do roku 2007/2008 o 50%.
Zobacz rozwiązanie ↓
Drut o dł. 2m otoczony jest izolacją.
średnica samego drutu wynosi 1mm, a drutu w izolacji 2mm.
ile waży izolacja jeśli wykonano ją z materiału o gęstości 0,5g/cm3
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Wymień kilka liczb dodatnich mniejszych od 2/5.
2. Wymień kilka liczb mniejszych od (-2)³.
3. Wymień liczby całkowite ujemne mniejsze od -3,7.
4. Zapisz podane liczby jako potęgi liczby 10
100, 1000, 1 000 000, 1/10, 0,001
5. Zapisz w notacji wykładniczej liczby
27 000 000, 360 800 000, 0,00375
6. Oblicz podane potęgi
3³,3³, 3 do potęgi zero, (-3)³, 3¹, 3⁻¹, 3⁻³, (-3)⁻³
7. Wypisz pary równych liczb
2√0,01 4∛8 4√2 1/4 √0,04 √36 √64
8. Zaokrąglij podane liczby:
1 872 458 do setek
324,389 do jedności
2,(7) do części dziesiątych
0,7(4) do części setnych
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz ile razy :
a)septylion jest większy od miliona
b)nonilion jest większy od tryliona
c)oktylion jest większy od biliona
Zobacz rozwiązanie ↓
Zadanie 7
Jeśli do naczynia o pionowych ścianach wpadło w czasie deszczu tyle wody, że utworzyła ona na dnie warstwę o głębokości 2mm, to mówimy,że spadły 2 mm wody. Do Prostopadłościennego rowu o wymiarach 4m x 8m spadło8mm deszczu. Ile wiader pojemnosci10 litrów potrzeba, aby zmieścić taką ilość wody?
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad. 1
oblicz:
a) 1,6³
b) (25)³
c) (-0,2) do 5 potęgi
d) (1 i 13)²
e) (-1,1)²
f)-1,1²
g) 0,12²
h) 0,12²
i) (-1 i 14)³
j) -(-1 i 12) do 5 potęgi
zad. 2
Ile różnych liczb przedstawiono poniżej?
5 do 1 potęgi
5 do 0 potęgi
(-5) do 1 potęgi
1 do 5 potęgi
0 do 5 potęgi
(-1) do 1 potęgi
(-5) do 0 potęgi
0 do 1 potęgi
(-1) do 5 potęgi
(-1) do 0 potęgi
1 do 0 potęgi
zad. 3
upożądkuj rosnąco liczby:
a) (-7) do 7 potęgi
5 do 7 potęgi
(-7) do 8 potęgi
(-5) do 8 potęgi
b) -2 do 4 potęgi
(-2) do 4 potęgi
(-3) do 7 potęgi
-3 do 8 potęgi
c) (-29) do 8 potęgi
(-29) do 10 potęgi
(-29) do 11 potęgi
(29) do 15 potęgi
d) (23) do 5 potęgi
(23) do 5 potęgi
(32) do 10 potęgi
(23) do 10 potęgi
zad. 4
Wiedząc, że 2 do potęgi 10=1024, oblicz:
a) (-2) do potęgi 10
b) -2 do potęgi 10
c) (-12) do potęgi 10
d) -0,5 do potęgi 10
e) (-0,5) do potęgi 10
f) 2 do potęgi 11
g) 2 do potęgi 9
zad. 4
a) wykaż, że prawdziwe sa nastepujące równości:
2 do 5 potęgi+2 do piątej potęgi= 2 do 6 potęgi
(-3) do 3 potęgi+(-3) do 3 potęgi+(-3) do 3 potęgi+-3 do 4 potęgi
b) zapisz w posteci jednej potęgi:
2 do 10 potęgi+2 do 10 potęgo+2 do 10 potęgi +2 do 10 potęgi
3*(3 do 15 potęgi+ 3 do 15 potęgi + 3 do 15 potęgi)
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz metodą przeciwnych współczynników:
a) {x/4+y/4=0
x/6-2=4/3
b) {3(x-1)=4y+1
5(y-1)=x+1
c) {x/4+y/4=2
x/6+y/3=2
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz średni czas trwania jednego utworu na poniższej płycie.
(pamiętaj, że obliczenia dotyczą jednostek czasu ) :
1. Nad pięknym, modrym Dunajem - walc 10:03
2. Szybka polka 2:55
3. Róże południa 9:16
4. Odglosy wiosny 6:58
5. Marsz perski 2:20
6.Życie artysty 9:35
7. Szybka polka węgierska 2:49
8. Wiedeńska krew-walc 9:27
9. Marsz z operetki, Baron Cygański’’ 2:52
56:15
Zobacz rozwiązanie ↓
Uzupełnij wyrażenie do pełnego kwadratu sumy lub róznicy dwóch wyrażen.
a) x² - 2ax +.
b) 1 - 2a +.
c) 4a² +12ab +.
d) 1 +. + 36x²
e). 10x + 25x²
f) 9x² - 30x +.
g) 25x² +. + 49
h) 1/4 x² +. + 1/9
wyniki powinny wyjsc takie:
a) x² - 2ax + a² = (x - a)²
b) 1 - 2a + a² = (1 - a)²
c) 4a² +12ab + 9b² = (2a + 3b)²
d) 1 +12x +36x² = (1 + 6x)²
e) 1 - 10x + 25x² = (1 - 5x)²
f) 9x² - 30x + 25 = (3x - 5)²
g) 25x² + 70x + 49 = (5x + 7)²
h) 1/4 x² + 1/3 x + 1/9 = (1/2x + 1/3)²
zależy mi na obliczeniach.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz i zapisz wynik w notacji wykładniczej.
2,7×10¹⁵+5,3×10¹⁴
Proszę wytłumaczyć jak to zrobiliście bo będzie z tego odpytka.
Zobacz rozwiązanie ↓